O Nama

Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor je neprofitna sportska udruga organizirana kao oblik slobodnog udruživanja građana

Klub je osnovan s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja atletike, cestovnog i planinskog trčanja. Klub sukladno ciljevima djeluje na području sporta.

Djelatnosti kluba su:

–   okupljanje građana svih uzrasta u svrhu bavljenja atletikom, cestovnim i planinskim trčanjem,

–   organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za trkačka natjecanja,

–   organiziranje trkačkih natjecanja i drugih događanja,

–   sudjelovanje u sportskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu,

–   poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada,

–   poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom,

–   upravljanje objektima kojih je klub vlasnik ili korisnik.

Sjedište Kluba je u Samoboru. Broj mob. 091 2171111